திருக்குறள் / Thirukkuṛaḷ

குறள்: 319

- குறள் 319
மு.வ உரை :
முற்பகலில் மற்றவருக்கு துன்பமானவற்றைச் செய்தால் அவ்வாறு செய்தவர்க்கே பிற்பகலில் துன்பங்கள் தாமாக வந்து சேரும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அடுத்தவர்க்குத் தீமையைக் காலையில் செய்தால், நமக்குத் தீமை நம்மைத் தேடி மாலையில் தானாக வரும்.

கலைஞர் உரை :
பிறருக்குத் தீங்கு விளைவித்துவிட்டோம் என்று ஒருவர் மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கும்போதே, அதேபோன்ற தீங்கு அவரையே தாக்கும்

Tamil Transliteration :
Pirarkkinnaa Murpakal Seyyin Thamakku Innaa 
Pirpakal Thaame Varum  

English :
If, ere the noontide, you to others evil do, 
Before the eventide will evil visit you 

Meaning in English :
Harm others in the forenoon Harm seeks thee in afternoon