திருக்குறள் / Thirukkuṛaḷ

குறள்: 318

- குறள் 318
மு.வ உரை :
தன் உயிருக்குத் துன்பமானவை இவை என்று உணர்ந்தவன், அத் துன்பத்தை மற்ற உயிருக்குச் செய்தல் என்ன காரணத்தாலோ.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அடுத்தவர் செய்த தீமை தனக்குத் துன்பமானதை அனுபவித்து அறிந்தவன், அடுத்த உயிர்களுக்குத் தீமை செய்ய எண்ணுவது என்ன காரணத்தால்?

கலைஞர் உரை :
பிறர் தரும் துன்பத்தால் தனக்கேற்படும் துன்பத்தை உணர்ந்தவன் அந்தத் துன்பத்தைப் பிற உயிர்களுக்குத் தரவும் கூடாதல்லவா?

Tamil Transliteration :
Thannuyirkaku Ennaamai Thaanarivaan Enkolo 
Mannuyirkku Innaa Seyal  

English :
Whose soul has felt the bitter smart of wrong, how can 
He wrongs inflict on ever-living soul of man 

Meaning in English :
How can he injure other souls Who in his life injury feels