திருக்குறள் / Thirukkuṛaḷ

குறள்: 314

- குறள் 314
மு.வ உரை :
இன்னா செய்தவரைத் தண்டித்தல் அவரே நாணும் படியாக அவருக்கு நல்லுதவி செய்து அவருடைய தீமையையும் நன்மையையும் மறந்து விடுதலாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நமக்குத் தீமை செய்தவரைத் தண்டிக்கும் வழி, அவர் வெட்கப்படும்படி அவருக்கு நன்மையைச் செய்து அவர் செய்த தீமையையும், நாம் செய்த நன்மையையும் மறந்துவிடுவதே.

கலைஞர் உரை :
நமக்குத் தீங்கு செய்தவரைத் தண்டிப்பதற்குச் சரியான வழி, அவர் வெட்கித் தலைகுனியும்படியாக அவருக்கு நன்மை செய்வதுதான்

Tamil Transliteration :
Innaasey Thaarai Oruththal Avarnaana 
Nannayanj Cheydhu Vital  

English :
To punish wrong, with kindly benefits the doers ply; 
Thus shame their souls; but pass the ill unheeded by 

Meaning in English :
Doing good-turns, put them to shame Thus chide the evil who do harm