திருக்குறள் / Thirukkuṛaḷ

குறள்: 269

- குறள் 269
மு.வ உரை :
தவம் செய்வதால் பெறத்தக்க ஆற்றலைப் பெற்றவர்க்கு (ஓர் இடையூறும் இல்லையாகையால் ) எமனை வெல்லுதலும் கைகூடும்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தவத்தால் வரும் வலிமையைப் பெற்றவரால் எமனையும் வெல்ல முடியும்.

கலைஞர் உரை :
எத்தனைத் துன்பங்கள் வரினும் தாங்கிக் குறிக்கோளில் உறுதியாக நிற்கும் ஆற்றலுடையவர்கள் சாவையும் வென்று வாழ்வார்கள்

Tamil Transliteration :
Kootram Kudhiththalum Kaikootum Notralin 
Aatral Thalaippat Tavarkkul  

English :
E'en over death the victory he may gain, 
If power by penance won his soul obtain 

Meaning in English :
They can even defy death Who get by penance godly strenth