திருக்குறள் / Thirukkuṛaḷ

குறள்: 268

- குறள் 268
மு.வ உரை :
தவ வலிமையால் தன்னுடைய உயிர், தான் என்னும் பற்று நீங்கப் பெற்றவனை மற்ற உயிர்கள் எல்லாம் (அவனுடைய பெருமையை உணர்ந்து) தொழும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தன் உயிர், தான் என்னும் எண்ணம் முற்றும் இல்லாதவனைப் பிற உயிர்கள் எல்லாம் தொழும்.

கலைஞர் உரை :
``தனது உயிர்'' என்கிற பற்றும், ``தான்'' என்கிற செருக்கும் கொள்ளாதவர்களை உலகம் புகழ்ந்து பாராட்டும்

Tamil Transliteration :
Thannuyir Thaanarap Petraanai Enaiya 
Mannuyi Rellaan Thozhum  

English :
Who gains himself in utter self-control, 
Him worships every other living soul 

Meaning in English :
He worship wins from every soul Who Master is by soul control