திருக்குறள் / Thirukkuṛaḷ

குறள்: 267

- குறள் 267
மு.வ உரை :
புடமிட்டு சுடச்சுட ஒளிவிடுகின்ற பொன்னைப் போல் தவம் செய்கின்றவரை துன்பம் வருத்த வருத்த மெய்யுணர்வு மிகும்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நெருப்பு சுடச்சுடப் பொன்னின் ஒளி பெருகுவது போலத் துன்பம் வருத்த வருத்தத் தவம் செய்பவர்க்கு ஞானம் பெருகும்.

கலைஞர் உரை :
தம்மைத் தாமே வருத்திக் கொண்டு ஒரு குறிக்கோளுக்காக நோன்பு நோற்பவர்களை எந்தத் துன்பங்கள் தாக்கினாலும் அவர்கள் சுடச்சுட ஒளிவிடும் பொன்னைப் போல் புகழ் பெற்றே உயர்வார்கள்

Tamil Transliteration :
Sutachchutarum Ponpol Olivitum Thunpanjjch 
Utachchuta Norkir Pavarkku  

English :
The hotter glows the fining fire, the gold the brighter shines; 
The pain of penitence, like fire, the soul of man refines 

Meaning in English :
Pure and bright gets the gold in fire; and so the life by pain austere