திருக்குறள் / Thirukkuṛaḷ

குறள்: 266

- குறள் 266
மு.வ உரை :
தவம் செய்கின்றவரே தமக்குரிய கடமையைச் செய்கின்றவர் ஆவர், அவர் அல்லாத மற்றவர் ஆசை வலையில் அகப்பட்டு வீண் முயற்சி செய்கின்றவரே.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தவத்தைச் செய்பவரே தமக்குரிய செயலைச் செய்தவர்; மற்றவர்களோ ஆசை வலைப்பட்டு வீணானவற்றைச் செய்தவர் ஆவர்.

கலைஞர் உரை :
அடக்கமும், அன்பு நெறியும், துன்பங்களைத் தாங்கும் பொறுமையும் வாய்ந்த தவம் மேற்கொண்டவர்கள் மட்டுமே தமது கடமையைச் செய்பவர்கள்; அதற்கு மாறானவர்கள், ஆசையால் அலைக்கழிக்கப்பட்டு வீணான செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள்

Tamil Transliteration :
Thavanj Cheyvaar Thangarumanj Cheyvaarmar Rallaar 
Avanjeyvaar Aasaiyut Pattu  

English :
Who works of 'penance' do, their end attain, 
Others in passion's net enshared, toil but in vain 

Meaning in English :
Who do penance achieve their aim Others desire-rid themselves harm