திருக்குறள் / Thirukkuṛaḷ

குறள்: 265

- குறள் 265
மு.வ உரை :
விரும்பிய பயன்களை விரும்பியவாறே அடைய முடியுமாகையால் செய்யத்தக்க தவம் இந்நிலையிலும் (இல்லற வாழ்க்கையிலும்) முயன்று செய்யப்படும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
விரும்பியவற்றை விரும்பியபடியே அடைய முடியுமாதலால் இப்பூமியில் தவம் முயன்று செய்யப்படும்.

கலைஞர் உரை :
உறுதிமிக்க நோன்பினால் விரும்பியதை விரும்பியவாறு அடைய முடியுமாதலால், அது விரைந்து முயன்று செய்யப்படுவதாகும்

Tamil Transliteration :
Ventiya Ventiyaang Keydhalaal Seydhavam 
Eentu Muyalap Patum  

English :
That what they wish may, as they wish, be won, 
By men on earth are works of painful 'penance' done 

Meaning in English :
What they wish as they wish is won Here hence by men penance is done