திருக்குறள் / Thirukkuṛaḷ

அதிகாரம் : வாழ்க்கைத் துணைநலம்

அதிகாரம் / Chapter : வாழ்க்கைத் துணைநலம்

- குறள் 51
மு.வ உரை :
இல்வாழ்க்கைக்கு ஏற்ற நற்பண்பு உடையவளாகித் தன்கணவனுடைய பொருள் வளத்துக்குத் தக்க வாழ்க்கை நடத்துகிறவளே வாழ்க்கைத்துணை ஆவாள்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பிறந்த, புகுந்த குடும்பங்களுக்கு ஏற்ற நல்ல குணம், நல்ல செயல்களை உடையவளாய்த், தன்னை மணந்தவனின் வருவாய்க்கு ஏற்ப வாழ்க்கையை அமைப்பவளே மனைவி.

கலைஞர் உரை :
இல்லறத்திற்குரிய பண்புகளுடன், பொருள் வளத்துக்குத் தக்கவாறு குடும்பம் நடத்துபவள், கணவனின் வாழ்வுக்குப் பெருந்துணையாவாள்

Tamil Transliteration :
Manaikdhakka Maanputaiyal Aakiththar Kontaan 
Valaththakkaal Vaazhkkaith Thunai  

English :
As doth the house beseem, she shows her wifely dignity; 
As doth her husband's wealth befit, she spends: help - meet is she 

Meaning in English :
A good housewife befits the house, Spending with thrift the mate"s resource

- குறள் 52
மு.வ உரை :
இல்வாழ்க்கைக்கு தக்க நற்பண்பு மனைவியிடம் இல்லையானால், ஒருவனுடைய வாழ்க்கை வேறு எவ்வளவு சிறப்புடையதானாலும் பயன் இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நல்ல குணமும் நல்ல செயல்களும் மனைவியிடம் இல்லாமற் போனால் அவ்வாழ்க்கை எத்தனை சிறப்புகளைப் பெற்றிருந்தாலும் பெறாததே.

கலைஞர் உரை :
நற்பண்புள்ள மனைவி அமையாத இல்வாழ்க்கை எவ்வளவு சிறப்புடையதாக இருந்தாலும் அதற்குத் தனிச்சிறப்புக் கிடையாது

Tamil Transliteration :
Manaimaatchi Illaalkan Illaayin Vaazhkkai 
Enaimaatchith Thaayinum Il  

English :
If household excellence be wanting in the wife, 
Howe'er with splendour lived, all worthless is the life 

Meaning in English :
Bright is home when wife is chaste If not all greatness is but waste

- குறள் 53
மு.வ உரை :
மனைவி நற்பண்பு உடையவளானால் வாழ்க்கையில் இல்லாதது என்ன? அவள் நற்பண்பு இல்லாதவளானால் வாழ்க்கையில் இருப்பது என்ன?

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நல்ல குணமும் நல்ல செயல்களும் உடையவனாய் மனைவி அமைந்துவிட்டால் ஒருவனுக்கு இல்லாததுதான் என்ன? அமையாவிட்டால் அவனிடம் இருப்பதுதான் என்ன?

கலைஞர் உரை :
நல்ல பண்புடைய மனைவி அமைந்த வாழ்க்கையில் எல்லாம் இருக்கும் அப்படியொரு மனைவி அமையாத வாழ்க்கையில் எதுவுமே இருக்காது

Tamil Transliteration :
Illadhen Illaval Maanpaanaal Ulladhen 
Illaval Maanaak Katai?  

English :
There is no lack within the house, where wife in worth excels, 
There is no luck within the house, where wife dishonoured dwells 

Meaning in English :
What is rare when wife is good What can be there when she is bad?

- குறள் 54
மு.வ உரை :
இல்வாழ்க்கையில் கற்பு என்னும் உறுதிநிலை இருக்கப் பெற்றால், பெண்ணைவிட பெருமையுடையவை வேறு என்ன இருக்கின்றன?

சாலமன் பாப்பையா உரை :
கற்பு எனப்படும் மன உறுதி மட்டும் பெண்ணிடம் இருக்குமானால் மனைவியைக் காட்டிலும் மேலானவை எவை?

கலைஞர் உரை :
கற்பென்னும் திண்மை கொண்ட பெண்மையின் உறுதிப் பண்பைப் பெற்றுவிட்டால், அதைவிடப் பெருமைக்குரியது வேறு யாது?

Tamil Transliteration :
Pennin Perundhakka Yaavula Karpennum 
Thinmaiun Taakap Perin  

English :
If woman might of chastity retain, 
What choicer treasure doth the world contain 

Meaning in English :
What greater fortune is for men Than a constant chaste woman?

- குறள் 55
மு.வ உரை :
வேறு தெய்வம் தொழாதவளாய்த் தன் கணவனையே தெய்வமாகக் கொண்டு தொழுது துயிலெழுகின்றவள் பெய் என்றால் மழை பெய்யும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பிற தெய்வங்களைத் தொழாமல் கணவனையே தெய்வமாகத் தொழுது வாழும் மனைவி, பெய் என்று சொன்னால் மழை பெய்யும்.

கலைஞர் உரை :
கணவன் வாக்கினைக் கடவுள் வாக்கினை விட மேலானதாகக் கருதி அவனையே தொழுதிடும் மனைவி பெய் என ஆணையிட்டவுடன் அஞ்சி நடுங்கிப் பெய்கின்ற மழையைப் போலத் தன்னை அடிமையாக எண்ணிக் கொள்பவளாவாள்

Tamil Transliteration :
Theyvam Thozhaaal Kozhunan Thozhudhezhuvaal 
Peyyenap Peyyum Mazhai  

English :
No God adoring, low she bends before her lord; 
Then rising, serves: the rain falls instant at her word 

Meaning in English :
Her spouse before God who adores, Is like rain that at request pours

- குறள் 56
மு.வ உரை :
கற்பு நெறியில் தன்னையும் காத்துக்கொண்டு, தன்கணவனையும் காப்பாற்றி, தகுதியமைந்த புகழையும் காத்து உறுதி தளராமல் வாழ்கின்றவளே பெண்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
உடலாலும் உள்ளத்தாலும் தன்னைக் காத்து, தன் கணவனின் நலன்களில் கவனம் வைத்து, குடும்பத்திற்கு நலம் தரும் புகழைக் காத்து, அறத்தைக் கடைப்பிடிப்பதில் சோர்வடையாமல் இருப்பவளே மனைவி.

கலைஞர் உரை :
கற்புநெறியில் தன்னையும் தன் கணவனையும் காத்துக் கொண்டு, தமக்குப் பெருமை சேர்க்கும் புகழையும் காப்பாற்றிக் கொள்வதில் உறுதி குலையாமல் இருப்பவள் பெண்

Tamil Transliteration :
Tharkaaththuth Tharkontaar Penith Thakaisaandra 
Sorkaaththuch Chorvilaal Pen  

English :
Who guards herself, for husband's comfort cares, her household's fame, 
In perfect wise with sleepless soul preserves, -give her a woman's name 

Meaning in English :
The good wife guards herself from blame, She tends her spouse and brings him fame

- குறள் 57
மு.வ உரை :
மகளிரைக் காவல் வைத்துக் காக்கும் காப்பு முறை என்ன பயனை உண்டாக்கும்? அவர்கள் நிறை என்னும் பண்பால் தம்மைத் தான் காக்கும் கற்பே சிறிந்தது.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
இத்தனை குணங்களும் இருக்கும்படி பெண்ணைச் சிறை வைத்துக் காவல் காப்பதில் பயன் என்ன? பெண்கள் தங்களைத் தாங்களே மன அடக்கத்தால் காக்கும் காவலே முதன்மையானது.

கலைஞர் உரை :
தம்மைத் தாமே காத்துக்கொண்டு சிறந்த பண்புடன் வாழும் மகளிரை அடிமைகளாக நடத்த எண்ணுவது அறியாமையாகும்

Tamil Transliteration :
Siraikaakkum Kaappevan Seyyum Makalir 
Niraikaakkum Kaappe Thalai  

English :
Of what avail is watch and ward? 
Honour's woman's safest guard 

Meaning in English :
Of what avail are watch and ward? Their purity is women"s guard

- குறள் 58
மு.வ உரை :
கணவனைப் போற்றிக் கடமையைச் செய்யப்பெற்றால் மகளிர் பெரிய சிறப்பை உடைய மேலுலகவாழ்வைப் பெறுவர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பெண்கள் இத்தனை சிறப்புகளையும் பெறுவார்கள் என்றால் தேவர்கள் வாழும் உலகில் மிகுந்த மேன்மையை அடைவார்கள்.

கலைஞர் உரை :
நற்பண்பு பெற்றவனைக் கணவனாகப் பெற்றால், பெண்டிர்க்கு இல்வாழ்க்கையெனும் புதிய உலகம் பெருஞ் சிறப்பாக அமையும்

Tamil Transliteration :
Petraar Perinperuvar Pentir Perunjirappup 
Puththelir Vaazhum Ulaku  

English :
If wife be wholly true to him who gained her as his bride, 
Great glory gains she in the world where gods bliss abide 

Meaning in English :
Women who win their husbands" heart Shall flourish where the gods resort

- குறள் 59
மு.வ உரை :
புகழைக் காக்க விரும்பும் மனைவி இல்லாதவர்க்கு, இகழ்ந்து பேசும் பகைவர் முன் காளை போல் நடக்கும் பெருமித நடை இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
புகழை விரும்பிய மனைவியைப் பெறாதவர்க்கு அவர்களை ஏளனம் செய்வார் முன்னே ஆண் சிங்கமாய் நடக்கும் பெருமித நடை இல்லை.

கலைஞர் உரை :
புகழுக்குரிய இல்வாழ்க்கை அமையாதவர்கள், தம்மைப் பழித்துப் பேசுவோர் முன்பு தலைநிமிர்ந்து நடக்க முடியாமல் குன்றிப் போய் விடுவார்கள்

Tamil Transliteration :
Pukazhpurindha Illilorkku Illai Ikazhvaarmun 
Erupol Peetu Natai  

English :
Who have not spouses that in virtue's praise delight, 
They lion-like can never walk in scorner's sight 

Meaning in English :
A cuckold has not the lion-like gait Before his detractors aright

- குறள் 60
மு.வ உரை :
மனைவியின் நற்பண்பே இல்வாழ்க்கைக்கு மங்கலம் என்று கூறுவர்: நல்ல மக்களைப் பெறுதலே அதற்கு நல்லணிகலம் என்று கூறுவர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
ஒருவனுக்கு நற்குண நற்செயல்களை உடைய மனைவியே அழகு என்று அறிந்தோர் கூறுவர். அந்த அழகிற்கு ஏற்ற அணிகலன்கள் நல்ல பிள்ளைகளைப் பெறுவதே.

கலைஞர் உரை :
குடும்பத்தின் பண்பாடுதான் இல்வாழ்க்கையின் சிறப்பு; அதற்கு மேலும் சிறப்பு நல்ல பிள்ளைகளைப் பெற்றிருப்பது

Tamil Transliteration :
Mangalam Enpa Manaimaatchi Matru Adhan 
Nankalam Nanmakkat Peru  

English :
The house's 'blessing', men pronounce the house-wife excellent; 
The gain of blessed children is its goodly ornament 

Meaning in English :
An honest wife is home"s delight And children good are jewels abright

Page 1 of 1, showing 10 records out of 10 total