திருக்குறள் / Thirukkuṛaḷ

அதிகாரம் : கூடா ஒழுக்கம்

அதிகாரம் / Chapter : கூடா ஒழுக்கம்

- குறள் 271
மு.வ உரை :
வஞ்சமனம் உடையவனது பொய்யொழுக்கத்தை அவனுடைய உடம்பில் கலந்து நிற்க்கும் ஐந்து பூதங்களும் கண்டு தம்முள் சிரிக்கும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
வஞ்ச மனத்தவனின் திருட்டு நடத்தையைக் கண்டு அவன் உடம்போடு கலந்து இருக்கும் நிலம், நீர், தீ, காற்று, ஆகாயம் என்னும் ஐந்து பூதங்களும் தமக்குள் சிரிக்கும்.

கலைஞர் உரை :
ஒழுக்க சீலரைப் போல உலகத்தை ஏமாற்றும் வஞ்சகரைப் பார்த்து அவரது உடலில் கலந்துள்ள நிலம், நீர், தீ, காற்று, வெளி எனப்படும் பஞ்சபூதங்களும் தமக்குள் சிரித்துக் கொள்ளும்

Tamil Transliteration :
Vanja Manaththaan Patitrozhukkam Poodhangal 
Aindhum Akaththe Nakum  

English :
Who with deceitful mind in false way walks of covert sin, 
The five-fold elements his frame compose, decide within 

Meaning in English :
Elements five of feigned life Of a sly hypocrite within laugh

- குறள் 272
மு.வ உரை :
தன் மனம் தான் அறிந்த குற்றத்தில் தங்குமானால் வானத்தைப் போல் உயர்ந்துள்ள தவக்கோலம் ஒருவனுக்கு என்ன பயன் செய்யும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தன் மீது தன் நெஞ்சமே குற்றம் சொல்லுமானால் மேலான நிலையினால் வரும் பலன்தான் என்ன?

கலைஞர் உரை :
தன் மனத்திற்குக் குற்றம் என்று தெரிந்தும்கூட அதைச் செய்பவர், துறவுக்கோலம் பூண்டிருப்பதால் எந்தப் பயனும் இல்லை

Tamil Transliteration :
Vaanuyar Thotram Evanseyyum Thannenjam 
Thaanari Kutrap Patin  

English :
What gain, though virtue's semblance high as heaven his fame exalt, 
If heart dies down through sense of self-detected fault 

Meaning in English :
Of what avail are sky-high shows When guild the conscience gnaws and knows

- குறள் 273
மு.வ உரை :
மனத்தை அடக்கும் வல்லமை இல்லாதவன் மேற்கொண்ட வலிய தவக்கோலம், புலியின் தோலைப் போர்த்திக் கொண்டு பயிரை பசு மேய்ந்தாற் போன்றது.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
கெட்டவன் நல்லவன் போல நடிப்பது, பசு புலியின் தோலைப் போர்த்திக் கொண்டு மேய்ந்தது போலாகும்.

கலைஞர் உரை :
மனத்தை அடக்க முடியாதவர் துறவுக்கோலம் பூணுவது, பசு ஒன்று புலித்தோலைப் போர்த்திக் கொண்டு பயிரை மேய்வது போன்றதாகும்

Tamil Transliteration :
Valiyil Nilaimaiyaan Valluruvam Petram 
Puliyindhol Porththumeyn Thatru  

English :
As if a steer should graze wrapped round with tiger's skin, 
Is show of virtuous might when weakness lurks within 

Meaning in English :
Vaunting sainthood while week within Seems a grazer with tiger skin

- குறள் 274
மு.வ உரை :
தவக்கோலத்தில் மறைந்து கொண்டு தவம் அல்லாத தீயச்செயல்களைச் செய்தல், புதரில் மறைந்து கொண்டு வேடன் பறவைகளை வலைவீசிப் பிடித்தலைப் போன்றது.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
மேலான நிலையில் இருந்தும் கீழான செயல்களைச் செய்வது, வேட்டை ஆடுபவர் புதருக்குப் பின் மறைந்து நின்று பறவைகளைப் பிடிப்பது போலாம்.

கலைஞர் உரை :
புதரில் மறைந்து கொண்டு வேடன் பறவைகளைக் கண்ணி வைத்துப் பிடிப்பதற்கும், தவக்கோலத்தில் இருப்பவர்கள் தகாத செயல்களில் ஈடுபடுவதற்கும் வேறுபாடு இல்லை

Tamil Transliteration :
Thavamaraindhu Allavai Seydhal Pudhalmaraindhu 
Vettuvan Pulsimizhth Thatru  

English :
'Tis as a fowler, silly birds to snare, in thicket lurks 
When, clad in stern ascetic garb, one secret evil works 

Meaning in English :
Sinning in saintly show is like Fowlers in ambush birds to strike

- குறள் 275
மு.வ உரை :
பற்றுக்களைத் துறந்தோம் என்று சொல்கின்றவரின் பொய்யொழுக்கம் என்ன செய்தோம் என்ன செய்தோம் என்று வருந்தும் படியான துன்பம் பலவும் தரும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
எத்தகைய பற்றுகளும் இல்லாதவர் என்று வாயால் சொல்லிச் செயலால் தவறாக வாழ்பவரின் வாழ்க்கை, பிறகு ஏன் அப்படிச் செய்தோம் ஏன் அப்படிச் செய்தோம் என்று வருந்தும்படி பல துன்பங்களையும் தரும்.

கலைஞர் உரை :
எத்தகைய செயல் புரிந்துவிட்டோம் என்று தமக்குத் தாமே வருந்த வேண்டிய துன்பம், பற்றுகளை விட்டு விட்டதாகப் பொய்கூறி, உலகை ஏமாற்றுவோர்க்கு வந்து சேரும்

Tamil Transliteration :
Patratrem Enpaar Patitrozhukkam Etretrendru 
Edham Palavun Tharum  

English :
'Our souls are free,' who say, yet practise evil secretly, 
'What folly have we wrought!' by many shames o'er-whelmed, shall cry 

Meaning in English :
Who false within but freedom feign Shall moan "What have we done" with pain

- குறள் 276
மு.வ உரை :
மனத்தில் பற்றுக்களைத் துறக்காமல் துறந்தவரைப் போல் வஞ்சனைச் செய்து வாழ்கின்றவரைப் போல் இரக்கமற்றவர் எவரும் இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
மனத்துள் எதையும் வெறுக்காமல், வெளியே வெறுத்தவர் போல் ஏமாற்றி வாழும் மனிதரைக் காட்டிலும் கொடியவர், இவ்வுலகத்தில் இல்லை.

கலைஞர் உரை :
உண்மையிலேயே மனதாரப் பற்றுகளைத் துறக்காமல் துறந்தவரைப் போல் வாழ்கின்ற வஞ்சகர்களைவிட இரக்கமற்றவர் யாருமில்லை

Tamil Transliteration :
Nenjin Thuravaar Thurandhaarpol Vanjiththu 
Vaazhvaarin Vankanaar Il  

English :
In mind renouncing nought, in speech renouncing every tie, 
Who guileful live,- no men are found than these of 'harder eye' 

Meaning in English :
Vilest is he who seems a saint Cheating the world without restraint

- குறள் 277
மு.வ உரை :
புறத்தில் குன்றிமணிப்போல் செம்மையானவராய் காணப்பட்டாராயினும் அகத்தில் குன்றிமணியின் மூக்குப்போல் கருத்திருப்பவர் உலகில் உணடு.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
குன்றிமணியின் மேனியைப் போல் வெளித் தோற்றத்தில் நல்லவராயும், குன்றிமணியின் மூக்கு கறுத்து இருப்பதுபோல் மனத்தால் கரியவராகவும் வாழ்வோர் இவ்வுலகில் இருக்கவே செய்கின்றனர்.

கலைஞர் உரை :
வெளித்தோற்றத்துக்குக் குன்றிமணி போல் சிவப்பாக இருந்தாலும், குன்றிமணியின் முனைபோலக் கறுத்த மனம் படைத்தவர்களும் உலகில் உண்டு

Tamil Transliteration :
Purangundri Kantanaiya Renum Akangundri 
Mukkir Kariyaar Utaiththu  

English :
Outward, they shine as 'kunri' berry's scarlet bright; 
Inward, like tip of 'kunri' bead, as black as night 

Meaning in English :
Berry-red is his outward view, Black like its nose his inward hue

- குறள் 278
மு.வ உரை :
மனத்தில் மாசு இருக்க, தவத்தால் மாண்பு பெற்றவரைப்போல், நீரில் மறைந்து நடக்கும் வஞ்சனை உடைய மாந்தர் உலகில் பலர் உள்ளனர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
மனம் முழுக்க இருட்டு; வெளியே தூய நீரில் குளித்து வருபவர்போல் போலி வெளிச்சம் - இப்படி வாழும் மனிதர் பலர் இருக்கின்றனர்.

கலைஞர் உரை :
நீருக்குள் மூழ்கியோர் தம்மை மறைத்துக் கொள்வது போல, மாண்புடையோர் எனும் பெயருக்குள் தம்மை மறைத்துக்கொண்டு மனத்தில் மாசுடையோர் பலர் உலவுகின்றனர்

Tamil Transliteration :
Manaththadhu Maasaaka Maantaar Neeraati 
Maraindhozhuku Maandhar Palar  

English :
Many wash in hollowed waters, living lives of hidden shame; 
Foul in heart, yet high upraised of men in virtuous fame 

Meaning in English :
Filthy in mind some bathe in streams Hiding sins in showy extremes

- குறள் 279
மு.வ உரை :
நேராகத் தோன்றினும் அம்பு கொடியது; வளைவுடன் தோன்றினாலும் யாழின் கொம்பு நன்மையானது. மக்களின் பண்புகளையும் செயல்வகையால் உணர்ந்துகொள்ள வேண்டும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
வடிவால் நேரானது என்றாலும் செயலால் அம்பு கொடியது. கழுத்தால் வளைந்தது ஆயினும் செயலால் யாழ் இனிது. அதனால் தோற்றத்தால் அன்றிச் செயலால் மனிதரை எடை போடுக.

கலைஞர் உரை :
நேராகத் தோன்றும் அம்பு, கொலைச் செயல் புரியும் வளைந்து தோன்றும் யாழ், இசை, இன்பம் பயக்கும் அது போலவே மக்களின் பண்புகளையும் அவர்களது செயலால் மட்டுமே உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும்

Tamil Transliteration :
Kanaikotidhu Yaazhkotu Sevvidhuaang Kanna 
Vinaipatu Paalaal Kolal  

English :
Cruel is the arrow straight, the crooked lute is sweet, 
Judge by their deeds the many forms of men you meet 

Meaning in English :
Know men by acts and not by forms Strait arrow kills, bent lute but charms

- குறள் 280
மு.வ உரை :
உலகம் பழிக்கும் தீயொழுக்கத்தை விட்டு விட்டால் மொட்டை அடித்தலும் சடை வளர்த்தலுமாகிய புறக்கோலங்கள் வேண்டா.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
உயர்ந்தோர் வெறுத்தவற்றை மனத்தால் ஒதுக்கிவிட்ட பின் தலைமுடியைச் சிரைத்தல், நீள வளர்த்தல் என்பன பற்றி எண்ண வேண்டா.

கலைஞர் உரை :
உலகத்தாரின் பழிப்புக்கு உள்ளாகும் செயல்களைத் துறக்காமல் ஒரு துறவி, தனது தலையை மொட்டையடித்துக் கொண்டோ, சடாமுடி வளர்த்துக் கொண்டோ கோலத்தை மட்டும் மாற்றிக் கொள்வது ஒரு ஏமாற்று வித்தையே ஆகும்

Tamil Transliteration :
Mazhiththalum Neettalum Ventaa Ulakam 
Pazhiththadhu Ozhiththu Vitin  

English :
What's the worth of shaven head or tresses long, 
If you shun what all the world condemns as wrong 

Meaning in English :
No balding nor tangling the hair! Abstain from condemned acts with care

Page 1 of 1, showing 10 records out of 10 total